جهادگران وكارگران شهید

  
جهادگران وكارگران شهید
 
 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

كارگران شهیدمراغه

1

 آزادی

عوض

امامقلی

1326

21/2/1361

شلمچه

2

 انوری

یوسف

علی

1349

4/10/1365

 

3

 اوجاقی

محمدعلی

صیاد

 

25/11/1361

دزفول

4

 پور عبّاسی

اسد الله

عباداله

1334

 

تهران

5

 جهانی باش

علی

 

     

6

 حسین زاده

بهروز

علی

1344

6/12/1362

جزیره مجنون

7

 خاکپور

فتح الله

علی

1334

3/2/1365

شرهانی

8

 داوری

اسماعیل

 

     

9

 رستمی

سلیمان

 

1318

22/2/1361

سوسنگرد

10

 سلامتی

مالك

عزیز

1346

6/12/62

خاك عراق

11

 شاكری

عبدالقاهر

رجبعلی

1339

24/1/1362

شرهانی

12

 شیرزاد

ناصر

فیض اله

1345

2/5/1365

فاو

13

 علی اکبری

اسماعیل

الهقلی

1339

28/6/1365

مهران

14

 غفارپور نهایی

فتح ا...

یدالله 

1318 1362/3/5

سنندج

15

 فیاضی غفار

ایوب

علی

1346

20/11/1364

اروندرود

16

 قویدل

كمال

اكبر

1306

4/9/1365

اندیمشك

17

 كاظمی

محمد

محرم

1315

25/11/1364

فاو

18

 محمّدی

بایرام

سلیمان

1331

6/12/1362

خاك عراق

19

 محمدیان

حسن

صمد

1330

6/12/1362

خاك عراق

     

 

     

جهادگران شهیدمراغه

1

 آقاجانی

عطوف

یعقوب

1335

22/2/1361

شلمچه

2

 ابراهیمی

فریدون

فیض اله

1338

21/10/1365

شلمچه

3

 اكبرنیا

محمدرضا

الهوردی

1347

27/10/1365

شلمچه

4

 خوش کلامی

کریم

علی

1328

8/7/1359

مراغه

5

 دهقان پالچلقو

باباعلی

مرتضی

1337

4/12/1365

شلمچه

6

 عطاپور

اكبر

بهمن

1347

21/12/1366

ماووت

7

 قهوه چیان

اسماعیل

محمود

1345

4/11/1365

شلمچه

8

 میر اسدی

سیّد جعفر

میرعلی

1339

9/7/1361

تهران

valign=

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود